Arkivplan.no

Trondheim kommune Arkivplan

cle 20160822 007.t57baf027.m600.xgzOdV4R3

Velkommen til arkivplan for Trondheim kommune

Om arkivplan
Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av informasjon og dokumentasjon i Trondheim kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Trondheim kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."
Arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

Byarkivaren har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste. Kommunedirektøren har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Arkivansvaret og arkiveringsplikten er svært viktig for kommunen som offentlig myndighet. Samfunnet forventer og krever gjennom lov at vi skal holde oversikt over vår virksomhet, dokumentere våre vedtak og arbeid for ettertiden og for å sjekke vår forvaltningspraksis. Publikum har også rett til å tilgang til hva forvaltningen gjør, og dette er viktig for rettsvernet. Gjennom arkiv har vi også en kilde til samfunnets kulturarv og derigjennom muligheter for kontroll, tilsyn og forskning.

For mer informasjon, vennligst kontakt Trondheim Byarkiv

Telefon 72 54 82 80 eller e-post arkivplan.trondheim-byarkiv@trondheim.arkivplan.no

Adresse Arkivsenteret Dora, Maskinistgata 1.

* Hurtigtilgang til området for Saksbehandlere

* Hurtigtilgang til Generelle TKsak Rutiner og brukerveiledninger